รับสมัครพนักงาน

  พนักงานฝ่ายผลิต (จำนวนมาก)

  - วุฒิฯ ม.3, ม.6 และ ปวช.

  ช่างเทคนิค , เจ้าหน้าที่

  - วุฒิฯ ปวส. , ปริญญาตรี สาขาแมคคาทรอนิกส์, เทคนิคการผลิต, เทคนิคเครื่องกล, อุตสาหกรรม และเช่างกลโรงงาน

  *ถ้ามีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  เจ้าหน้าที่ Sales

  - วุฒิฯ ปริญญาตรี ทุกสาขา

  - มีความรู้ภาษาอังกฤษดี

  วิศวกร (วศ.บ.)

  - วุฒิฯ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์, วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต, วิศวกรรมไไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมการผลิต

  ผู้จัดการแผนกบัญชี

  - วุฒิฯ ปริญญาตรี สาขาบัญชี

  - อายุ 35 ปีขึ้นไป

  - เคยมีประสบการณ์เป็นผู้จัดการบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี

  *ถ้าเคยผ่านการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือได้รับ CPA จะพิจารณาเป็นพิเศษ

   

  ------------------------------------------------------------

วิธีการสมัคร :

1. ดาวน์โหลดใบสมัคร

แล้วกรอกแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมรูปถ่ายแล้วส่งมายังบริษัทฯ ตามที่อยู่ด้านล่าง หรือ Email : natanong@art-piston.co.th


[ ดาวน์โหลดใบสมัคร ]

2. มาสมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ

หลักฐานการสมัคร
1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2.สำเนาวุฒิการศึกษา (พร้อมตัวจริง)
3.สำเนาการเกณฑ์ทหาร หรือยกเว้น (ชาย)
4.สำเนาทะเบียนบ้าน
5.สำเนาบัตรประชาชน
6.อื่นๆ

สวัสดิการ

1.ค่าอาหาร 620บาท/เดือน 2.ค่าเดินทาง 500 บาท/เดือน 3.เบี้ยขยัน 600 บาท/เดือน 4.เบี้ยตรากตรำสูงสุด 1,300 บาท/เดือน

5.ค่ากะ (B) 50-100 บาท/วัน 6.ค่ารักษาพยาบาล 5,000 บาท/ปี 7.มีรถรับ-ส่ง (รถบัสแอร์) 8.เงินช่วยเพื่อการศึกษาบุตร

9.เงินค่าประสบการณ์ทำงาน 10.โบนัสปีละ 2 ครั้ง 11.ข้าวฟรี 12.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 13.นำเที่ยวประจำปี 14.สถานรับเลี้ยงเด็ก

15.ประกันสุขภาพ 16.ประกันชีวิต 17.อื่น ๆ

ติดต่อ :

แผนกทรัพยากรบุคคล

คุณณัฐอนงค์ แก้วสา

ที่อยู่บริษัท : บริษัท อ๊าร์ท-เสรีนาปิสตัน จำกัด

169 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

โทร. 02-326-0384-6 ต่อ 113, 114, 222 169 Soi Chalongkrung 31, Lamplatiew, Ladkrabang, Bangkok 10520 Thailand Tel : (+66) 023260384-6 Fax : (+66) 023260387            web mail